FANDOM


Ein Beitrag, der von der in Ungarn erscheinenden Zeitung "Magyar Nemzet" am 27.Juli 2010 auf ihrem Internetportal veröffentlicht wurde.


Félmilliárd fölött az unió lélekszáma

2010. július 27.

Über eine halbe Milliarde Einwohner in der EU

27.Juli 2010

Átlépte a félmilliárdot az Európai Unió lélekszáma: tavaly 1,4 millió fővel 501,1 millióra növekedett a lakosok száma – jelentette be az unió statisztikai hivatala (Eurostat).

Die Einwohnerzahl der EU hat die halbe Milliarde überschritten: im vorigen Jahr ist die Einwohnerzahl um 1.4 Millionen auf 501.1 Millionen gestiegen, meldete das Europäische Amt für Statistik EUROSTAT.

A növekedés a lakosság természetes gyarapodásának, valamint a bevándorlásnak köszönhető. A természetes gyarapodás félmillió, a nettó bevándorlás pedig 900 ezer fő volt. Az egész Európai Unióban a születési ráta az előző évhez képest 2009-ben némileg csökkent, és minden ezer lakosra vetítve 10,7-et tett ki. A halálozási ráta viszont nem változott, minden ezer lakosra 9,7 haláleset jutott. Az euróövezet 16 országában 329,5 millió ember él.

Das Wachstum der Bevölkerung ist der natürlichen Zunahme wie auch der Einwanderung zu verdanken. Die natürliche Zunahme betrug 500'000, die Netto-Zuwanderung jedoch 900'000. Die Geburtenrate in der gesamten Europäischen Union ging 2009 im Vergleich zu den vorigen Jahren weiter zurück und liegt nun pro Tausend Einwohner bei 10.7. Die Sterblichkeitsrate dagegen blieb unverändert und beträgt 9.7 pro Tausend Einwohner. In den sogenannten Euro-16-Ländern leben nun 329.5 Millionen Menschen.

Magyarország a születési és a halálozási arányt tekintve is a kedvezőtlen tendenciákat mutató országok közé tartozik, így a holtversenyben éllovas Bulgária és Lettország mögött következik a lélekszámfogyást elkönyvelő tíz ország között. A tízmilliót kissé meghaladó lélekszámú Magyarországon tavaly 96 ezer gyermek született, ami megközelítőleg 9,6 ezrelékes rátát takar, szemben a 13 ezrelékes halálozási rátával. Mind a születési, mind a halálozási ráta stagnál az évezred eleje óta – emlékeztetett az Eurostat.

Ungarn fällt dabei unter jene Länder, deren Verhältnis von Geburts- und Sterbezahlen eine negative Tendenz aufweist; unter den zehn Ländern, welche eine abnehmende Bevölkerung verzeichnen, folgt es nach Bulgarien und Lettland, welche an der Spitze liegen. Im nur noch wenig mehr als zehn Millionen Einwohner zählenden Ungarn wurden im vergangenen Jahr 96'000 Kinder geboren, was einer Geburtenzahl von 9.6 Promille entspricht gegenüber einer Sterlichkeitsrate von 13.6 Promille. Eurostat gibt zu bedenken, dass sowohl die Geburten- als auch die Sterberate seit dem Jahrtausendwechsel stagnieren.

A legmagasabb születési arányt Írországban (minden ezer lakosra vetítve 16,8), Nagy-Britanniában (12,8), Franciaországban (12,7), Cipruson (12,2) és Svédországban (12,0) mérték, míg a legalacsonyabb arány Németországot (7,9), Ausztriát (9,1), Portugáliát (9,4), Olaszországot (9,5), Lettországot (9,6) és Magyarországot (9,6) jellemezte. Az elhalálozást illetően Bulgária vezeti a listát 14,2 ezrelékkel, majd Lettország (13,3), Magyarország (13) és Litvánia (12,6) következik. Arányaiban a legkevesebben Írországban (6,6), Cipruson (6,7), Luxemburgban (7,3) és Máltán (7,8) haltak meg. Mindebből adódóan a legmagasabb természetes növekedési rátát Írország vezeti (10,2), majd nagy leszakadással Ciprus (5,5), Franciaország (4,3), Luxemburg (4,0) és Nagy-Britannia (3,7) következik.

Die höchste Geburtenrate haben Irland (pro tausend Einwohner 16.8), Großbritannien (12.8), Frankreich (12.7), Zypern (12.2) und Schweden (12.0) während die niedrigsten Quoten Deutschland (7.9), Österreich (9.1), Portugal (9.4), Italien (9.5), Lettland (9.6) und Ungarn (9.6) aufweisen. Bezüglich der Sterberate führt Bulgarien die Liste an mit 14.2 auf 1000 Einwohner, es folgen Lettland (13.3), Ungarn (13) und Litauen (12.6). Die niedrigsten Raten diesbezüglich haben Irland (6.6) Zypern (6.7), Luxemburg (7.3) und Malta (7.8). Aus all dem ergibt sich, dass Irland mit einer Quote von 10.2 Promille das höchste natürliche Bevölkerungswachstum hat; es folgen mit großem Abstand Zypern (5.5), Frankreich (4.3), Luxemburg (4.0) und Großbritannien (3.7).

A huszonhét EU-tagállam közül tízben csökkent a népesség, a legnagyobb tempóban Bulgáriában és Lettországban, ahol minden ezer lakosra számítva 3,6 volt a fogyatkozás. Magyarországon 3,4, míg a 82 milliós Németországban 2,3 ezreléket tett ki a természetes fogyás. Az Eurostat adatai szerint az unió lakosságának gyarapodása 60 százalékban a bevándorlásból adódott, noha 2008-hoz képest kevesebben választották Európát új hazának. Tavaly minden ezer lakosra 1,7, míg 2008-ban 2,9 bevándorló jutott. Relatív értékben Luxemburgba érkeztek a legtöbben (13,2 ezrelék), majd Svédország (6,7), Szlovénia (5,8), Olaszország (5,3) és Belgium (5,1) következik. A nettó kiáramlás Litvániában volt a legmagasabb 6,2 ezrelékkel, a sorrend a továbbiakban Lettország (5,7), Bulgária (5,6) és Németország (2,5).

In zehn der 27 EU-Mitgliedsländer ist die Einwohnerzahl gesunken, am stärksten ist dies in Bulgarien und Lettland geschehen, wo die Einwohnerzahl pro tausend um 3.6 abgenommen hat. In Ungarn liegt dieser Wert bei 3.4, im 82 Millionen Einwohner zählenden Deutschland beträgt der natürliche Bevölkerungsrückgang 2.3 Promille. Gemäß der Angaben von Eurostat ist der Zuwachs der Einwohnerzahl in der Union zu 60% auf die Einwanderung zurückzuführen, wobei sich im Vergleich zum Jahr 2008 weniger Menschen in Europa niederließen. Im vergangenen Jahr kamen auf tausend Einwohner 1.7 Einwanderer, während es im Jahre 2008 noch 2.9 waren. Im Verhältnis betrachtet kamen in Luxemburg die meisten an (13.2 pro tausend Einwohner), es folgen Schweden (6.7), Slowenien (5.8), Italien (5.3) und Belgien (5.1). Die Nettoabwanderung war in Litauen am höchsten mit 6.2 Promille; weiter folgen Lettland (5.7), Bulgarien (5.6) und Deutschland (2.5).

(http://www.magyarnemzet.hu/portal/727301) Übersetzung: Andreas Kraneis